از اين پس مي توانيد علاوه بر دريافت کارت شارژ ، مستقيما خط ايرانسل خود را از طريق بخش شارژ مستقيم ايرانسل شارژ نماييد ...

انتخاب کارت شارژ:
 • ایرانسل
 • تالیا
 • همراه اول
 • رایتل

صورتحساب

نوع کارت
قیمت واحد
تعداد
جمع کل
مشخصات (اختياري)

نحوه پرداخت:

بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب کنید

 • melliملی
 • saderatصادرات
 • parsianپارسیان
 • mellatملت
 • samanسامان
 • tejaratتجارت
 • refahرفاه
 • sepahسپه
 • maskanمسکن
 • eghtesade-novinاقتصاد نوین
 • keshavarziکشاورزی
 • pasargadپاسارگاد
 • toseye-tavonتوسعه تعاون
 • ansarانصار
 • post-bankپست بانک
 • sinaسینا
 • sarmayehسرمایه
 • tatتات
 • kar-afarinکار آفرین
 • mehrمهر
 • deyدی
 • shahrشهر
 • toseye-saderatتوسعه صادرات
 • sanato-madanصنعت و معدن

عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام میشود

 • پس از پرداخت، کد شارژ به شما نمايش داده مي شود